Подстраници

Диагноза за разширени вени (доплерова сонография)

Поставяне на диагноза разширени вени Дуплекс доплеровото изследване е най-важният метод за изследване на разширените вени. Извършва се при първата консултация и служи като отправна точка при избора на метод на лечение. Грешка на изкуството е лечението на разширени вени да се провежда без извършване на доплерово изследване. Чрез доплеровата сонография се изледва разположението, формата и големината на венозните съдове, посоката на кръвния ток в тях, състоянието на венозните клапи и се изключва наличието на тромби.
Изследването е неболезнено. Провежда се в изправено или легнало положение. Проследява се хода и функцията на голямата и малка подкожни вени, търси се наличието на перфорантни вени с увредени клапи. Поставянето на точна диагноза е от ключово значение за правилното лечение на Вашите разширени вени.
Принципи на доплеровата сонография...