Подстраници

Амбулаторна микрофлебектомия

При амбулаторната микрофлебектомия вените се премахват чрез множество много малки (2-3мм) инцизии на кожата. Тези срезове не изискват кожен шев и дават много добри късни козметични резултати.

Амбулаторна микро флебектомия